Kurumsal Kimlik - Kore Turizm Organizasyonu - Korenin Dünyaya Tanıtımına Yönelik Çalışma
Yükleniyor...

Kurumsal Kimlik

KORE TURİZM ORGANİZASYONU

SEMBOL 

· Korece  "ㅎ"  kolları için bir insanı sembolize eden bir karakterdir.
· Canlı renkler KTO’nun etkin ve yenilikçi enerjisini ifade eder.
· Üstteki daire, KTO’nun Kore’yi dünyaya tanıtma etkinliklerini göstermektedir. Açık kollar Kore’nin içten karşılamasıdır, alttaki büyük çember ise uyuma ve sonsuzluğa gönderme yapar.

 

SEMBOL BİRİNCİL RENK

KTO’nun bu amblemi, kurumun imajının ve bilinirliğinin farklı mecralarda sunulmasında anahtar bir rol üstlenir. Bu yüzden renklerin ve şekillerin genel kurumsal kimlik ilkelerine uygun olması önemlidir. Sembolün özgün şekliyle yeniden üretilebilmesi için minimum boyuta dair prensipte birtakım kıstaslar vardır. Ancak bir bilgisayar çıktısı almanın mümkün olmadığı daha büyük boyutlu uygulamalarda sembol solda gösterilen kareli kılavuza titizlikle riayet edilerek kullanılmalıdır.
   

SEMBOL İKİNCİL RENK

Orijinalinden farklı bir yaklaşım gerektiren uygulamalar için ikinci bir renk şeması da önerilmektedir. Bu ikinci uygulama için de kurumsal kimlik kılavuzuna uygunluk önemlidir. Yine sembolün özgün şekliyle yeniden üretilebilmesi için minimum boyuta dair prensipte birtakım kıstaslar vardır. Bu ölçülere uyulmalıdır. Ancak bir bilgisayar çıktısı almanın mümkün olmadığı daha büyük boyutlu uygulamalarda sembol solda gösterilen kareli kılavuza titizlikle riayet edilerek kullanılmalıdır.
   

 

LOGO İNGİLİZCE  
Amblemin yanı sıra KTO’nun İngilizce logosu, organizasyonun kurumsal kimliğinin tüm mecra türlerinde kullanımında ana öğedir. Bundan dolayı kombinasyonlar, renkler ve oranlar genel kurumsal kimlik ilkelerine uygun olmalıdır. İngilizce imzanın temel olarak kullanıldığı ve Korece imzayla desteklendiği mecralarda “Signature_English 2” tercih edilmelidir. Okunabilirlik ve çoğaltılabilme kıstasları dikkate alındığında İngilizce KTO logosunda  da minimum boyut sınırlaması vardır. Prensipte herhangi bir uygulama için orijinal sembolü indirmek için bir CD-Rom kullanılmalıdır. Ancak bir bilgisayar çıktısı almanın mümkün olmadığı daha büyük boyutlu uygulamalarda sembol solda gösterilen kareli kılavuza titizlikle riayet edilerek kullanılmalıdır.

IMAGINE YOUR KOREA