Kore Kültürü - Kore Turizm Organizasyonu - Korenin Dünyaya Tanıtımına Yönelik Çalışma
Yükleniyor...

Kore Kültürü

KTO

Kore kültürü, binlerce yıllık geleneksel yaşantının ve sanat anlayışını modern hayatın getirdiği yeni formlarla uyumlu birlikteliği etrafına inşa edilmiştir. Bu yüzden bir yanda nesiller boyunca sürdürülen sanat ve zanaat işleri, festivaller, mimari vb.; öte yanda ise ileri teknolojiye dayanan bir yaşam ve modern sanat tarzları yükselmektedir.

Dil
Kore’de kökleri eskiye giden Korece konuşulmaktadır. Her ne kadar Türkçe’nin de dahil olduğu Ural-Altay dil grubuna dahil olup olmadığı ve Japonca’yla olan akrabalığı tartışılsa da; Korece kendi dil ailesine sahip, yalıtılmış dillerden biri olarak kabul edilmektedir. 15.yy.’dan önce Korece yazmak için Çin alfabesi Hanja kullanırken, 1443 yılında Kral Sejong (1418-1050) tarafından daha kolay okuma ve yazmanın sağlanması için geliştirilen Hangeul adlı alfabe devreye girmiştir. Bugün okullarda her iki alfabe öğretilmektedir.

Din
Kore’de tüm dini inanışlar devletin anayasal güvencesi altındadır. Farklı dini inanışların birbirlerine saygı çerçevesinde varlıklarını sürdürdükleri ülkede 2007’de yapılan araştırmaya göre*, nüfusun yaklaşık %46’sının herhangi bir dinle bağlantısı yoktur. Geri kalanların ise %29’u Hristiyan (%18’i Protestan olmak üzere), %23’ü Budist, %1’i Şamanist’tir. Kore’de küçük bir oranda Müslüman da yaşamaktadır. 

Kore gelenekleriyle kaynaşmış her dine ait farklı tarzlardaki ibadethaneler, mimari yapılarıyla turistler için ilgi çekici gezi noktaları arasında yerlerini almaktadırlar.

Geleneksel Evler
Geleneksel Kore evlerine hanok denir. Hanok, insanın ve doğanın bir arada varolmalarını sağlayan bir yaşam alanıdır. Kore’de yazlar sıcak, kışlar soğuk geçtiğinden adına “ondol” denilen bir yerden ısıtma sistemi ve “daecheong” denen ahşap taban tarzı geliştirilmiştir. Bu ilkel ısıtma ve soğutma türleri o kadar etkilidir ki halen Kore’deki pek çok evde kullanılmaktadırlar.

Geleneksel Kıyafet
Korelilerin kendilerine has geleneksel giysilerine hanbok denir. Şimdilerde sadece ulusal bayramlarda ve düğünlerde giyilseler de Batılı tarzı giyim kuşam gelmeden önce günlük kıyafetler bile hanboklardan oluşuyordu. Hanbok’un güzelliği, canlı renklere sahip temiz ve artistik hatlarından gelir. Uygun geleneksel tarzla giyilmediğinde eksik kabul edilen bu giysi, son dönemlerde oldukça güçlü şekilde basitleştirilip modernize edilmiştir. Tasarım seçenekleri sınırsız olsa da, temelde resmi – günlük, yetişkin –çocuk, kadın – erkek ve mevsimlik olmak üzere temel tarzlara ayrılır. Fiyatlar, kullanılan kumaşa ve aksesuarlara bağlı olarak 100.000 – 300.000 won arasında değişir. Hanbokların sıklıkla görüldüğü Hallyu film ve dizileri sayesinde uluslararası bir üne kavuşan bu giysi, özellikle Insa-dong ve Samcheong-dong yakınlarındaki ünlü dükkanlara da turist çekmektedir.

Geleneksel Müzik
Kore müziğinde ezgi kadar sözler de, duyguları iyi ifade etmek adına önemlidir. Kore tarihi boyunca birbirinden tarz olarak tamamen ayrılan iki temel müzik olmuştur: saray müziği ve halk müziği. Jongmyo Jeryeak, kraliyete ait antik bir ayin müziğidir. Sofistike ve şatafatlıdır. Buna karşın sokaktaki insanlar halk müziği ve içinde bir hikayenin anlatıldığı pansori’yi tercih etmişlerdir. Farklı ve kendine özgün müziği, ritmi ve söyleme tekniği sayesinde pansori UNESCO tarafından İnsanlığın Sözlü ve Somut Olmayan Kültürel Miras Şaheseri olarak kabul edilmiştir.

Halk Dansları
Salpurichum (ruhsal arınma dansı), gutchum (şaman ayini dansı), taepyeongmu (barış dansı), hallyangchum (avare dansı) gibi çeşitli şekillerdeki halk dansları günümüze kadar gelmiştir. Yelpazeler kullanılarak yapılan buchaechum (yelpaze dansı), kılıç kullanılarak yapılan geommu (kılıç dansı), Budist ritüellerinden türetilen seungmu (keşiş dansı) da bulunmaktadır. Minsokchum dansları içinde, maske takarak aristokratların hayatlarıyla ilgili hiciv yapma içeriğiyle talchum (maske dansı) ve iyi bir hasatın dilenerek çiftçilerin beraber oynadıkları nongak dansı en temsili olanlardır. Talchum ya da nongak dansı performansında kkwaenggwari ya da buk gibi enstrümanlar kullanılarak ortamın havası güzelleştirilir.